När grundades Sverige?När grundades egentligen Sverige? Åsikterna går isär när det gäller att säga ett årtal eller årtionde när Sverige blev ett rike. I slutet av 1100-talet bestod Sverige av Götaland, Svealand och delar av Norrland. Dessa delar var indelade i olika landskap där de hade sina egna lagar. Det som i dag är Halland, Skåne och Blekinge var danskt och Jämtland och Härjedalen tillhörde Norge. Namnet Sveariket nämns första gången i en handskrift från 1000-talet. Troligtvis var det benämningen på ett rike som styrdes från Uppsala. Denna statsbildning var av okänd storlek och styrdes av svioner som första gången omnämndes i skrift 98 eKr av den romerske historiken Tacitus.

Birger jarl eller Gustav Vasa?

Många anser att det var Gustav Vasa som byggde upp Sverige men många är av åsikten att Birger jarl var den som började. Det var under perioden 1100-1500-talet som Sverige började ta form. Det fanns inte mycket som höll ihop och enade landet och det rådde i stort sett kaos. Birger jarl arbetade som kungens medlare och så småningom blev han även kungens närmaste man. Efter att ha gått segrande ur slaget vid Herravadsbro tog Birger jarl makten. Sakta men säkert byggdes riket upp med hjälp av lagar och skattesystem. Flera decennier rådde ett slags fred i landet och Birger jarl kunde bygga upp riket. Birgers son Magnus Ladulås styrde landet efter Birger och när Magnus dog utbröt en maktstrid mellan hans söner. Det ledde till inbördeskrig men när Ladulås sonson Magnus Eriksson tog över makten stabiliserades läget och han satt vid makten i 45 år. 1319-1364 var han kung av Sverige, 1319-1343 kung av Norge och 1332-1360 kung av Skåne

Kalmarunionen och Gustav Vasa

Kalmarunionen bildades 1397 och varade ända till 1523. I Kalmarunion ingick kungadömena Danmark, Norge och Sverige. Varje kungadöme skulle ha sina egna lagar men i krig skulle de fungera som en union. Då Sverige lämnade unionen 1523 fortsatte dock Danmark och Norge att vara en union ända fram till 1800-talet. Gustav Vasas befrielsekrig var det som ledde till att Sverige lämnade unionen och blev självständigt. 6 juni 1523 kröntes Gustav Vasa till kung av Sverige. Det var sedan han som inledde arvsmonarki i Sverige. Han ses som den som grundade den moderna nationalstaten Sverige. 6 juni är ju än i dag Sveriges nationaldag. Gustav Vasa regerade 37 år i Sverige. En av alla förändringar han gjorde var att kungen skulle ha förfogande över en del av kyrkans rikedomar. Skatter infördes och man började även bedriva utrikespolitik och det kunde man nu göra på grund av att landet hade ekonomisk möjlighet. Nya inrikespolitiska stadgar och utvecklingen av både styre och ekonomi gjorde att Sverige fungerade som ett enat land.

När grundades egentligen Sverige?

Även om Sverige inte såg ut som i dag räknas år 1523 som det år då Sverige grundades. De kommande åren skulle Sverige dock förlora landskap, vinna tillbaka landskap och så småningom bli till det Sverige vi känner till i dag. På 1600-talet expanderade Sverige men områden som erövrades då såsom Estland och Ingermanland förlorades till Ryssland lika som Viborgs län. Sedan mitten av 1800-talet och från år 1815 har det rått fred i Sverige och man har bedrivit en neutral utrikespolitik.

Man kan säga att Sverige grundades 1523 om man ser till den moderna nationalstaten Sverige men om man ser till hur landet ser ut i dag är det mitten av 1800-talet då alla dagens landskap var enade i ett rike. Andra anser att det är det gamla Svea rike som nämns i skrifter från 98eKr som man bör se som det årtionde då Sverige grundades.