På denna sajt finns allt du bör, eller vill, veta om Sverige, från grundandet av det vackra landet till kända svenskar och annat intressant. Vare sig du vill läsa endast för nöjets skull, söker en viss information om landet, eller du kanske bara undrar när de första människorna kom till landet, så hittar du förhoppningsvis allt du behöver på denna hemsida. 

Om Sverige

Det avlånga landet är det största i Norden och har cirka 10 miljoner invånare. De flesta bor i Stockholms-området och ju längre norrut man åker desto färre människor stöter man på. Ungefär 10 procent av ytan i Sverige utgörs av älvar och sjöar, det finns även enorma områden som består av barrskog. Landet har väldigt vackra och lugnande naturområden man kan besöka. 

Första fyndet av mänskligt liv

I Skåne hittade man fynd av mänskligt liv som är nästan 13 000 år gamla. Eftersom södra Sverige blev tidigt isfria, är det Skåne och Bohuslän som är favoriterna om var man tror människor först dök upp i landet. Fynden som gjorts är ofta lägerplatser och pilspetsar, eller liknande, gjorda av flinta. Varför man trodde att södra Sverige bosattes först var på grund av att isen försvann där först. Men i vissa delar av Norrland upptäckte man senare att isen drog sig undan snabbare än vad man först trodde. Man upptäckte på senare år att norrlänningarna var äldre än man först trodde. Tusentals boplatser påträffades i Norrland under 1900-talet och det ansågs att dessa var från yngre stenåldern och bronsåldern.

Monarki

Sverige är en konstitutionell monarki. Det betyder att landet har en kung, eller drottning, som landets statschef. Kungen har dock ingen riktig politisk makt utan har vissa andra uppgifter. Sveriges största myndighet är istället riksdagen, som gör allt för att se till så landet leds på rätt sätt. De politiska partierna började bildas i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet och har sedan dess utvecklats en hel del, och fler och fler partier har dykt upp.

Sverige i EU

Sverige är medlem i EU, och har varit det sedan 1995. Att vara medlem i EU innebär att vissa saker som tidigare beslutades om i Sverige, numera fattas tillsammans med andra länder som är medlem i EU. Det är regeringen och statsministern som är ansvarig för utvecklingen och samordningen av EU-politiken i Sverige. Några beslut som idag fattas tillsammans med andra EU-länder är, till exempel, vilka regler som finns för handel med länder som inte är medlem i EU, hur mycket man får fiska i Östersjön, osv. Vad Sveriges roll i EU är, kan du läsa mer om på denna sida. 

Slutord

Det skrivet här ovan är så klart bara kortskrivet om de olika sakerna du kan hitta på hemsidan. Det finns mycket mer information om allt som har med Sverige att göra. Det är bara att klicka runt på hemsidan så kommer du förhoppningsvis hitta det du söker, och möjligtvis även lära dig något nytt om landet.